Palvelut Yksityisille

HYÖNTEISTORJUNTA / TUHOLAISTORJUNTA

Mikäli kiinteistön alueelle tai muihin tiloihin on päässyt tuholaisia, on tarvetta tuholaistorjunnalle.

Tuholaistorjunta ulottuu pienistä kuoriaisista aina isoihin jyrsijöihin ja lintuihin asti. Tuhohyönteisistä ja -eläimistä kärsivät monet kotitaloudet. Kotitalouksia voikin vaivata useat eri tuholaiset, kuten rotta, hiiri, kuoriainen, sokeritoukka, lude tai vaikka ampiainen. Raportoimme tilaajalle tuholaistorjunnan yhteydessä havaituista korjaustarpeista. Näillä keinoilla voidaan ehkäistä ongelman uusiutuminen kiinteistössä.

Palvelu pitää sisällään tuholaistarkastuksen, tuholaistorjunnan sekä raportoinnin.

Express Tuholaistorjunta

Tarvitsetko apua tuholaisten tunnistamiseen?

HYÖNTEISTEN / TUHOLAISTEN
MONITOROINTI / VALVONTA

Lentävät ja ryömivät hyönteiset ovat ongelma myös kotitalouksille, joilla on pitkäaikaista säilöntää ja varastointia. Varastoitujen tuotteiden ja tavaroiden puutteellinen säilytys kasvattaa aina tuholaisriskiä. Tavaroiden varastoinnissa kannattaakin huomioida mahdollinen tuholaisriski.

Tuholaiset aiheuttavat kotitalouksille taloudellisia menetyksiä. Monitoroinnilla tuholaisten tunnistaminen ja ongelmaan reagoiminen on nopeampaa, jolloin myös tuholaisista koituvat vahingot ja kulut jäävät pienemmiksi. Hyönteisten monitorointi on suositeltavaa esimerkiksi talvi- / kesävarastoissa ja muissa pitkäaikaisissa säilytyspaikoissa.

Palvelu sisältää hyönteisten monitoroinnin ja raportoinnin.

JYRSIJÄTORJUNTA

Jyrsijät ovat varsinkin kaupungeissa kasvava ongelma. Jyrsijöiden aiheuttamista tuhoista kärsivät yritysten lisäksi myös kotitaloudet. Eniten vaivaa jyrsijät aiheuttavat erityisherkille (allergia), lapsiperheille ja eläintalouksille.

Torjunnalla jyrsijäkantaa saadaan rajoitettua ja estettyä mahdollinen majoittuminen kiinteistön pihamaalle ja sitä kautta sisälle rakennuksiin. Torjunta tehokkuutta voidaan parantaa torjuntojen välissä monitoroinnilla.

Palvelu sisältää jyrsijätarkastuksen, torjunnan sekä raportoinnin.

JYRSIJÄ MONITOROINTI / VALVONTA

Monitoroinnilla jyrsijäongelman havaitseminen on helpompaa ja ajoissa aloitetulla torjunnalla ongelman poistaminen nopeampaa. Nopealla reagoinnilla myös kotitalouksille tuholaisista aiheutuvat vahingot jäävät pienemmiksi. 

Varastoitujen tuotteiden ja tavaroiden puutteellinen säilytys kasvattaa aina tuholaisriskiä. Tavaroiden varastoinnissa kannattaakin huomioida mahdollinen tuholaisriski.

Palvelu sisältää jyrsijä monitoroinnin sekä raportoinnin.

JYRSIJÄ RAKENNESUOJAUS
(JYRSIJÄSUOJAUS)

Jyrsijöiden päästessä talon rakenteisiin ja sisälle asuntoon, saattavat toimillaan aiheuttaa suurtakin harmia. Kulkiessaan ja syödessään jyrsijät kuten rotta ja hiiri voivat saastuttaa ja tuhota rakennusta. 

Rakenteissa oleillessaan jyrsijöillä on halu nakertaa kaikkea mahdollista aina seinärakenteista sähköjohtoihin. Syödyt sähköjohdot ovat aina tulipaloriski. Riskien pienentämiseksi rakennesuojaukset jyrsijöitä vastaan onkin hyvä olla kunnossa. Jyrsijä suojaverkotusta suositellaan jyrsijätorjunnan päätyttyä, kun ongelma on poistettu kiinteistön alueelta.

Palvelu sisältää jyrsijäsuojat, asennuksen ja raportoinnin.

VARASTOJEN RAKENNESUOJAUS
(JYRSIJÄSUOJAUS)

Varastorakennusten jyrsijäongelmien syy on yleensä puutteellisessa rakennesuojauksessa.

Pitkäaikais säilytyksessä olevat autot, huonekalut, taulut ja tekstiilit voivat kärsiä suuriakin vahinkoja tuholaisten, kuten rottien, päästessä varastoon. Arvotavaroiden varastoinnissa kannattaakin huomioida mahdollinen tuholaisriski. Monitorointi yhdistettynä tuholaistorjuntaan pienentää mahdollisia jyrsijöiden aiheuttamia tuhoja ja kuluja huomattavasti.

Palvelu sisältää jyrsijäsuojat, asennuksen sekä raportoinnin.

TALON RAKENTAJILLE RAKENNESUOJAUS
(JYRSIJÄSUOJAUS)

Taloa rakennettaessa helposti unohtuu tehdä rakenteelliset suojaukset jyrsijöitä, kuten hiiriä ja rottia, vastaan. Jyrsijäsuojaus onkin järkevää suorittaa ennen kuin seinät ovat pystyssä.

Mikäli olet talonrakennus aikeissa tai talostasi puuttuu jyrsijäsuojaus, on asia ajankohtainen. Turvaa rakennuksesi teettämällä suojaus ammattilaisella.

Palvelu sisältää jyrsijäsuojat, asennuksen sekä raportoinnin.

JYRSIJÄT JA AUTOT
(JYRSIJÄTORJUNTA)

Jyrsijät, etsiessään hyvää piilo- / majapaikkaa, voivat ottaa joskus kohteekseen auton.

Käyttöautossa saattaa houkutella moottorista tuleva lämpö, kun taas varastoidun kesäauton kohdalla enemmänkin hyvä pesäpaikka. Auton kohteekseen ottanut rotta tai hiiri saattaa toimillaan saada aikaan suurtakin tuhoa, klassikko ja historiikki autojen kohdalla vauriot voivat olla korvaamattomia. Jyrsijä torjunnalla voidaan ehkäistä kyseisten vaurioiden syntymistä.

Palvelu sisältää jyrsijäsuojat, asennuksen ja raportoinnin.

LINTUJEN- TORJUNTA / SUOJAUS

Linnut voivat olla häiriöksi ja haitaksi tullessaan liian lähelle liike- ja varastotiloja.

Varsinkin lintujen pesiessä ääni- ja hygieniahaitat ovat yleisiä. Myös pesää vartioivat lintu emot voivat olla vaaraksi. On hyvä muistaa, että pesinnän aikana kaikenlaiset häätötoimet ovat kiellettyjä. Jos oletkin kokenut lintujen oleilun kiinteistössänne häiritseväksi, on suojaustoimenpiteet syytä suorittaa ennen pesimä- ja rauhoitusaikaa (10.3.-31.7). Lintu suojapiikeillä voidaan suojata niin pienet kuin suuretkin tilat ja kiinteistöt. 

Palvelu sisältää lintusuojat, asennuksen sekä raportoinnin.

VUOSISOPIMUS

Kotitalouksille ja kiinteistön omistajille helpoin tapa hoitaa tuholaisongelmat, on tehdä vuosisopimus torjuntayrityksen kanssa. 

Tuholaisongelma tapauksiin voidaan reagoida nopeammin, kun torjunta- / asiakassopimus on jo valmiiksi olemassa. Asiakas säästää näin aikaa ja resursseja, mahdollisten tuhojen jäädessä pienemmiksi. Vuosisopimuksen voi tehdä jyrsijöiden sekä hyönteisten monitoroinnista ja torjunnasta. Jatkuva monitorointi nopeuttaa ongelman havaitsemista. Sopimus räätälöidään tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Palvelu sisältää monitoroinnin, torjunnan sekä raportoinnin.

RAIVAUSSIIVOUS

Asuinhuoneiston siivoamatta jättäminen voi aiheuttaa hajuhaittaa tai houkutella tuholaisia ja mikrobeja. Tuholaiset ja mikrobit voivat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Suuri tavaramäärä on paloturvallisuusriski ja hyvä koti tuholaisille. 

Raivaussiivous sopii esimerkiksi häätöasuntojen ja kuolinpesien tyhjennyksiin. Tyhjennyksen yhteydessä raportoimme tilassa havaituista vahingoista. Voimme myös arvioida, tarvitseeko tila tuholaistorjuntaa.

Palvelu sisältää tilan tyhjennyksen ja tavaroiden viennin jäteasemalle.

Ota yhteyttä niin kartoitetaan, kuinka voimme olla avuksi.