Palvelut Yrityksille

JYRSIJÄTORJUNTA

Jyrsijät ovat varsinkin kaupungeissa kasvava ongelma. Jyrsijöiden aiheuttamista tuhoista kärsivät kotitalouksien lisäksi myös yritykset. Torjunnalla jyrsijäkantaa saadaan rajoitettua ja estettyä mahdollinen majoittuminen kiinteistön pihamaalle ja sitä kautta sisälle rakennuksiin.

Torjunnan tehokkuutta voidaan parantaa torjuntojen välissä hyvällä monitoroinnilla. Raportoimme tilaajalle tuholaistorjunnan yhteydessä havaituista korjaustarpeista, joilla voidaan ehkäistä ongelman uusiutuminen kiinteistössä. 

Palvelu pitää sisällään tuholaistarkastuksen, tuholaistorjunnan sekä raportoinnin.

Tarvitsetko apua tuholaisten tunnistamiseen?

JYRSIJÄ MONITOROINTI / VALVONTA

Monitoroinnilla jyrsijäongelman havaitseminen on helpompaa ja ajoissa aloitetulla torjunnalla ongelman poistaminen nopeampaa.

Nopealla reagoinnilla myös yritykselle aiheutuvat vahingot jäävät pienemmiksi. Ruokavarastoissa ja muissa korkean hygienian omaavissa tiloissa suositellaan jatkuvaa monitorointia.

Palvelu sisältää jyrsijä monitoroinnin ja raportoinnin.

JYRSIJÄ RAKENNESUOJAUKSET
(JYRSIJÄSUOJAUS)

Jyrsijöiden kuten rottien ja hiirien pääsy talon rakenteisiin ja sisälle tuotantotiloihin saattaa tulla yritykselle kalliiksi. Tuotteita syödessään jyrsijät voivat saastuttaa tuotantolinjoja ja tuotteita. 

Rakenteissa jyrsijät nakertavat kaikkea mahdollista aina seinämateriaaleista sähköjohtoihin. Syödyt sähköjohdot ovat aina tulipaloriski. Riskien pienentämiseksi rakennesuojaukset jyrsijöitä vastaan onkin hyvä olla kunnossa. Jyrsijä rakennesuojausta suositellaan jyrsijätorjunnan päätyttyä, kun ongelma on poistettu kiinteistön alueelta.

Palvelu pitää sisällään jyrsijäsuojat, asennuksen sekä raportoinnin.

LINTUTORJUNTA JA -SUOJAUS

Linnut voivat olla häiriöksi ja haitaksi tullessaan liian lähelle liike- ja varastotiloja. Varsinkin lintujen pesiessä ääni- ja hygieniahaitat ovat yleisiä. Myös pesää vartioivat lintu emot voivat olla vaaraksi.

Yrityksissä tämä näkyy taloudellisina menetyksinä. On hyvä muistaa, että pesinnän aikana kaikenlaiset häätötoimet ovat kiellettyjä. Jos oletkin kokenut lintujen oleilun kiinteistössänne häiritseväksi, on suojaustoimenpiteet syytä suorittaa ennen pesimä- ja rauhoitusaikaa (10.3.-31.7). Lintu suojauksella voidaan turvata niin pienet kuin suuretkin tilat ja kiinteistöt.

Palvelu sisältää lintusuojat, asennuksen sekä raportoinnin.

HYÖNTEISTORJUNTA / TUHOLAISTORJUNTA

Mikäli kiinteistön tuotantotiloihin tai muihin rakennuksiin on päässyt tuholaisia, on tarvetta tuholaistorjunnalle. 

Tuhohyönteisistä kärsivät monet eri alan yritykset. Koisat, kuoriaiset, ampiaiset, muurahaiset ja sokeritoukat aiheuttavat ongelmia esimerkiksi ravintola-alalla. Majoituspalveluiden ja julkisten tilojen vaivana ovat usein luteet, muurahaiset, ampiaiset sekä sokeritoukat. Varsinkin museoiden ja kirjastojen on hyvä huomioida koisa- ja kuoriaisriski. Kaikkiin yllä mainittuihin ongelmiin on olemassa ratkaisu. Oikein kohdistettu hyönteistorjunta. 

Hyönteistorjunta yhdistettynä monitorointiin pienentää tuholaisongelmasta mahdollisia syntyviä vaurioita ja kustannuksia. Raportoimme tilaajalle tuholaistorjunnan yhteydessä havaituista korjaustarpeista. Näillä keinoilla voidaan ehkäistä ongelman uusiutuminen kiinteistössä.

Palvelu pitää sisällään tuholaistarkastuksen, tuholaistorjunnan ja raportoinnin.

HYÖNTEISTEN / TUHOLAISTEN
MONITOROINTI / VALVONTA

Lentävät ja ryömivät hyönteiset ovat ongelma yrityksille, joilla on pitkäaikaista säilöntää / varastointia, varsinkin tekstiili-, puu/paperi- ja elintarvikealalla. Varastoitujen tuotteiden ja tavaroiden puutteellinen säilytys kasvattaa aina tuholaisriskiä. Tavaroiden varastoinnissa kannattaakin huomioida mahdollinen tuholaisriski.

Tuholaiset aiheuttavat yrityksille imagohaittojen lisäksi taloudellisia menetyksiä. Monitoroinnilla tuholaisten tunnistaminen ja ongelmaan reagoiminen on nopeampaa, jolloin myös tuholaisista koituvat vahingot ja kulut jäävät pienemmiksi. Hyönteisten monitorointi on aina suositeltavaa esimerkiksi museoissa ja muissa pitkäaikaisissa säilytyspaikoissa.

Palvelu sisältää hyönteisten monitoroinnin ja raportoinnin.

VUOSISOPIMUS YRITYKSILLE

Yrityksen, kiinteistön omistajan, taloyhtiön tai isännöitsijän helpoin tapa hoitaa tuholaisongelmat, on tehdä vuosisopimus torjuntayrityksen kanssa. Tuholaisongelma tapauksiin voidaan reagoida nopeammin, kun torjunta- / asiakassopimus on jo valmiiksi olemassa.

Jatkuva monitorointi myös nopeuttaa ongelman havaitsemista. Asiakasyritys säästää näin aikaa ja resursseja, voiden keskittyä omaan toimintaansa. Vuosisopimukseen on mahdollista räätälöidä yritykselle sopiva tuholaiskoulutus. Vuosisopimuksen voi tehdä jyrsijöiden sekä hyönteisten monitoroinnista ja torjunnasta. Sopimus räätälöidään tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Palvelu sisältää monitoroinnin, torjunnan sekä raportoinnin.

RAIVAUSSIIVOUS

Asuinhuoneiston siivoamatta jättäminen voi aiheuttaa hajuhaittaa tai houkutella tuholaisia ja mikrobeja. Tuholaiset ja mikrobit voivat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Suuri tavaramäärä on paloturvallisuusriski ja hyvä koti tuholaisille. 

Raivaussiivous sopii esimerkiksi häätöasuntojen ja kuolinpesien tyhjennyksiin. Tyhjennyksen yhteydessä raportoimme tilassa havaituista vahingoista ja mahdollisesta tuholaistorjunta tarpeesta. 

Palvelu sisältää tilan tyhjennyksen ja tavaroiden viennin jäteasemalle.

Ota yhteyttä niin kartoitetaan, kuinka voimme olla avuksi.